Röstånga på onsdag kl 17.00-17.30 eller I Billinge på torsdag kl 18.30.