Mångfald ~ Äldre sorter ~ Stråsäd i växtföljden ~ Blommor som gynnar pollinerare

KornKultur säljer egenodlade obesprutade grönsaker i säsong.

Grönsakerna odlas utan bekämpningsmedel och konstgödsel och fokus ligger på grönsakssorter som är väl lämpade för vårt klimat och ofta äldre sorter, så kallade kultursorter. I odlingen främjas en mångfald av växter för att locka pollinerare, gynna jordhälsan och ge ett levande odlingslandskap.

Copyright Lovisa Andersson