Ett av mina stora intressen är kulturhistoria, hur människor genom tiderna har levt och verkat. Ett sätt att komma närmare historien är att studera källmaterial och historiska fynd som finns bevarat för den specifika tidsperioden. Utifrån detta kan repliker/kopior återskapas så historiskt nära originalet som möjligt. Kläder, mat, verktyg, husgeråd osv.

 

Foto & copyright Lovisa Olsson